Norges Handikapforbund - Tangram Design

Norges Handikapforbund; et vitalt og handlekraftig forbund i stadig bevegelse

Norges Handikapforbund ønsket et visuelt uttrykk som signaliserte styrke og drivkraft. Det åpne hjulet symboliserer bevegelse, driv og energi. Målet er at det skal bli et sterkt kjennetegn for organisasjonen i årene framover. De skal være en driver for et samfunn uten menneskeskapte hindringer og diskriminering, Et samfunn der funksjonshemmede har reelle muligheter for deltakelse på lik linje med andre. NHF driver seg selv, sakene, medlemmene og samfunnet fremover.

Sirkelsymbolikken ble valgt med utgangspunkt i hjulet som ruller og har driv framover. Stikkordet bevegelse er spesielt viktig i denne sammenhengen. NHF er en bevegelse for funksjonshemmede, saken deres handler om bevegelse og bevegelseshindringer, de ønsker å bevege samfunnet framover. At sirklene er åpne er også en bevisst symbolikk. Som organisasjon ønsker de mangfold og inkludering, de vil dele av den kunnskapen de har og bidra med løsninger.

  • Rock and roll animert tekst
  • Blått handikap-symbol i bevegelse
  • Animert rullende hjul-symbol