Leve - Tangram Design

Bilaget om det å være menneske

Å være er var er et tabloid om det å være menneske, utformet for LEVE og Stiftelsen Olafs Minnefond. LEVE er organisasjonen for etterlatte etter selvmord. De løfter frem selvmord som et alvorlig samfunnsproblem og med den viktige samfunnsoppgaven stilte de blant annet ut bilaget i Rådhusgalleriet på utstillingen «Gir livet mening».

Med et luftig og strukturert design får tabloidet frem et tungt tema på en frisk måte. Den typografiske løsningen på forsiden og baksiden setter budskapet i fokus. Fargevalg og layout er tilrettelagt for avisproduksjon og lar budskapet snakke for seg selv. Bilaget stimulerer til refleksjon og dialog mellom mennesker både på privat og offentlig arena, og planter samtidig en tanke som kan leve videre.

Forsidebilde av bilaget
  • Animasjon av ordet
  • Cathrine - en av skribentene i bilaget
  • Nuen - en av skribentene i bilaget
Midtsiden av bilaget
Bilaget på pall i Rådhusgalleriet
Leve bilaget brettet