TineMelk - Tangram Design

Vi har laget melkekartonger sammen med TINE, hjelpsomme bønder, dyktige fotografer og tekstforfattere i fem år.

Oppgaven var og styrke TINEs posisjon som leverandør av lokal melk. Landet ble delt inn i fem Tineregioner: Nord Norge, Midt Norge, Vestlandet, Sørvestlandet og Østlandet. For å skape nærhet til forbruker etablerte vi et nytt melkekonsept, der hver melkekartong bærer informasjon om livet på en bestemt gård i vær region. Nye gårder blir presentert når en batch av kartonger er endret (To, tre ganger i året).

Siden lanseringen av ny TineMelk identitet i 2012 har vi jobbet etter tre grunnprinsipper: 1. Designet skal ha et redaksjonellt preg, for maksimal troverdighet. 2. Forskjell, for å gjøre overgangen mellom sesonger tydelig i hyllen 3. Designet skal vekke appell og gi oss assosiasjoner til frisk og kortreist melk. Gjennom flere årlige kartongendringer introduseres vi stadig for nye gårder og historier. Nærhet var et viktig stikkord i den opprinnerlige briefen og konseptet har vist seg skape akkurat dette!

Kortreist TineMelk betyr at melken kommer fra steder i nærheten av der du bor. Fra gårder i din egen region.

 

Gjennom årene har en rekke historier fra norske gårder blitt fortalt på hundrevis av kartonger.

Melkekartongen er kanskje Norges mest leste publikasjon.