Statkraft - Tangram Design

Statkraft. Ren, fornybar og varig.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land. Sammen jobber vi med fornyelsen og videreutviklingen av selskapets visuelle identitet, for å styrke selskapet i en økende internasjonal konkurranse. Statkraft skiller seg fra andre og tydelige produsenter av fysiske produkter ved at Statkrafts produkt er like flyktig og abstrakt som en idé, en tanke eller en drøm. 

Ren, fornybar energi ligner til forveksling de urene og ugjenvinnelige 240 volt som får hjemmene og virksomhetene våre til å fungere og som gir sansene våre noe å arbeide med eller glede seg over. Den fundamentale forskjellen mellom det konkrete og det abstrakte må adresseres gjennom måten Statkraft manifesterer seg på – gjennom forretningeideen og som en fremtidsrettet bedrift. Tangram har forvaltet Statkrafts visuelle identitet siden 2012. Justerte kjennetegn er utviklet under Tangram Design/Bates United.

Hender som holder Statkraft-kula med logoen på
Fossefall

Statkrafts primære farge er blå. Like ren, potent og kraftfull som et isklart, norsk fjellvann.

Statkraft skilt på vegg

Statkrafts symbol skal løftes til å bli en metafor for ren og fornybar energi.

Vindmølle
Hender som holder frem Statkraft klinkekula
Årsrapport
  • Blått landskap
  • Nærbilde av et øye
  • Statkraft webdesign
  • Årsrapporter
  • Statkraft årsrapport på web
  • Kjennetegn
  • Statkraft skilt ved inngang
  • Blått lys
Statkraft rapport
Energikart