PST - Tangram Design

  PST skal fremstå med en sterk og tydelig stemme, som reflekterer etatens rolle.

PST har gjennomgått en periode med omorganisering og omstilling, og har det siste året gjennomført et innsiktsarbeid som har munnet ut i en omdømmestrategi. Den visuelle identiteten bygger opp under etatens langsiktigte målsettinger.

Med fokus på det menneskelige aspektet jobber PST for at vi skal føle oss trygge og informerte. Derfor har den visuelle identiteten et åpent og tilgjengelig uttrykk. Kontrastene assosierer til Politiet og fargene til det menneskelige aspektet.

Kontrastene assosierer til Politiet og fargene til det menneskelige aspektet.

En tydelig retning som kan danne grunnlag for annet strategisk arbeid.