Löplabbet - Tangram Design

Löplabbet - Visuell identitet og retail

Vi skal skape en sterk visuell identitet for Löplabbet der det vitenskapelige tas ut på flater som kan sees på som en del av laboratoriet.

På andre arenaer skal vi leke og skape både lyst og glede. Et arbeid vi har påbegynt, og som vi gleder oss til å videreutvikle.

«Den nye revitaliseringen skal forsterke det vitenskapelige i teknikken, og lysten til å ta neste løpetur. »

 TOR FAUSKE, DAGLIG LEDER, LÖPLABBET