Krogsveen - Tangram Design

Eiendomsmegler Krogsveen - med tydelig posisjon og sterk differensiering.

Som spesialist på eiendomsmegling gjennom mange år, er Krogsveen et trygt og solid valg. Et ønske om og oppleves som gullstandarden innenfor eiendomsmegling er et rått mål. Systemer og prosesser er godt ivaretatt. Det må gjenspeiles i designet.

Som motvekt til system og orden må vi by på frodighet i andre elementer av merkevaren. En frodighet som kan varieres over tid, innenfor noen tydelige rammer, og som differensierer oss sterkt fra konkurrentene. Noe undersøkelser viser oss år på år at vi gjør.

Krogsveens grønnfarge er differensierende. En bred palett uttrykker flere aspekter.

Krogsveens symbol er bladet. En metafor for alle livets faser og boformer.

 

«Det å la kundene våre eie Krogsveen mer enn oss, er å bli en merkevare av virkelig betydning. Tangram har alltid vært en viktig støttespiller for oss i å oppnå dette.»

 KARSTEN ONSRUD, DIREKTØR FOR FORRETNINGSUTVIKLING OG KOMMUNIKASJON, KROGSVEEN, 2016

Selvsikker og helhetlig med rom for dynamikk.

Forenklet og tydelig på sin helt egen måte.