Kreftforeningen - Tangram Design

Revitalisering for å plante positive assosiasjoner når det snakkes om Kreftforeningen.

Å snakke om kreft på en positiv måte er vanskelig. Derfor er det viktig at det som møter oss visuelt gir de gode følelsene. Selv om Kreftforeningen i utgangspunktet hadde høy kjennskap var aksjoner og saker tydeligere enn Kreftforeningen selv. I tillegg fremsto organisasjonen som formell og mindre levende med en vindmølle som ikke var i bevegelse. Ambisjonen om å fremstå som «opplysningskontoret for kreft», krevde at Kreftforeningen tog eierskap til ordet kreft og ble en tydelig avsender av egne tilbud og tjenester. Løsningen lå i en samlende identitet med et helhetlig og levende uttrykk.

Vi blåste liv i vindmøllen og ga den glade farger og en mer egenartet form. Vi satte den også i bevegelse for å uttrykke drivkraft og liv. De nye positive signalene er med på å balansere de alvorlige sidene og skaper glede og håp. Det fristilte navnetrekket bidrar til å gi Kreftforeningen tyngde og tillit på lik linje med et «opplysningskontor». Utviklet i 2011, Tangram/Bates United.

Vindmøllens bevegelser uttrykker drivkraft og bidrar til et levende uttrykk.

Kreftforeningens billedstil og tone of voice har en litterær fremtoning og tar utgangspunkt i ekte historier.