Datametrix - Tangram Design

Datametrix Visuell identitet

Vår oppgave var å styrke den visuelle identiteten i andre identitetselementer. Kjernen i Datametrix’ forretning er å få ulike nettverk til å fungere sammen. Der har de unik kompetanse.

Symbolet vi utviklet er en metafor for de intrikate mønstre og prosesser som skal fungere sammen når de overlapper hverandre. De ulike platene i symbolet er i bevegelse på de flatene der dette er optimalt. Det skaper nye mønstre og farger gjennom ulikt dreiemoment. Et levende og dynamisk element.