Avocado Advokater - Tangram Design

«Myk mot de myke og hard mot de harde». En identitet som utfordrer kategorien og senker terskelen.

Navnet avocado er det opprinnelige spanske ordet for advokat og en fin metafor for å beskrive yrket: Den harde kjernen representerer jussen, og det myke fruktkjøttet det menneskelige, klienten. Som et lite og fleksibelt advokatselskap med solidarisk modell, ønsket de å assosieres med dristighet, sunne verdier og godt håndverk. Det å ufarliggjøre faget og by på emosjoner ble en gjennomgripende ambisjon for å stå ut i en konservativ og kamuflert bransje.

Fordi advokater har få naturlige kommunikasjonsflater ble løsningen et visuelt navn. Ulike kunstneriske tolkninger av avocado representerer ulike tolkninger av juridiske problemstillinger. Kunsten signaliserer store verdier og unike resultater. Utviklet i  Tangram/Bates United, 2013.